Ceny


Cena poskytované právní služby se skládá z odměny za poskytnutou právní službu a hotových výdajů (např. soudních a správních poplatků).

Odměna za poskytnutou právní službu pak může být stanovena několika různými způsoby, zejména může být stanovena:
    • tzv. mimosmluvní odměna dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. v platném znění (advokátní tarif),
    • smluvní odměna stanovená pro jednu věc v konkrétní předem stanovené výši,
    • smluvní odměna stanovená na základě sjednané časové sazby (např. sazby za 1 hodinu),
    • paušální smluvní odměna s omezením rozsahu služeb. Při tomto způsobu sjednání odměny jsou právní služby za sjednanou paušální částku poskytovány po celé časové období (např. měsíc) do určitého rozsahu poskytnutých služeb (např. omezení na určitý maximální počet hodin v měsíci). Po případném vyčerpání tohoto limitu jsou pak právní služby poskytnuty např. dle hodinové sazby;
    • paušální smluvní odměna bez omezení rozsahu služeb. Při tomto způsobu sjednání odměny jsou právní služby za sjednanou paušální částku poskytovány po celé časové období (např. měsíc) bez omezení, tj. bez ohledu na rozsah poskytnutých služeb.
První kontaktní porada je po domluvě poskytnuta zdarma.